Rezervišite Vaš let
Više opcija


Dužnosti i odgovornosti putnika

Poštovani putnici, u nastavku pročitajte koje su to dužnosti putnika:

Da dostavi potpune i tačne podatke neophodne za rezervaciju.

Da po prijemu karte proveri ispravnost podataka: ime i prezime (u pasošu mora biti identično kao u avio karti) , destinaciju na koju putuje, datume i vremena letova, dozvoljenu količinu prtljaga kao i uslove promene i otkazivanja avio karte, i da u slučaju neslaganja odmah obavesti agenciju o tome na e-mail avio@flyfilip.rs ili kontakt telefon 011 4 159 169. Po izdavanju avio karte, promena imena nije dozvoljena, a svaka druga promena podleže penalima.

Da se prijavi na let (čekira) u vreme koje je odredio avio prevoznik.

Da se informiše da li se čekiranje na aerodromu naplaćuje i da li je potrebno da obavi online čekiranje kako bi izbegao dodatne troškove čekiranja na aerodromu.

Da bude prisutan prilikom kontrole njegovog predatog i ručnog prtljaga koju sprovode carinske ili druge službe. Obavezan je da poštuje carinske propise zemlje iz koje izlazi i zemlje u koju ulazi.

Da na prijavljivanju za let dostavi odgovarajuća putna dokumenta koji odgovaraju podacima navedenim u avio karti kako bi dokazao svoj identitet.

Da se blagovremeno informiše i pribavi sva potrebna dokumenta, odnosno ispuni sve uslove za ulaz u zemlju u koju putuje i izlaz iz zemlje iz koje putuje, kao i za tranzitnu destinaciju.

Da poseduje međunarodno putno osiguranje. U protivnom FlyFilip nece biti odgovoran za eventualne dodatne troškove ili neprijatnosti koje mogu nastati (zadržavanje na granici, nemogućnost ulaska u zemlje Šengen zone i slično).

Da ispunjava zdravstvene uslove za zemlju u koju putuje (vakcinisanje i sl.).

Da nas obavesti ukoliko ima zdravstvene probleme koji bi mogli otežati njegov prevoz ili negativno uticati na tok leta.

Da se informiše o bezbednosnim propisima zemlje u koju leti.

"Iako putujemo širom sveta da pronađemo lepotu,

moramo je nositi i u sebi, inače je pronaći nećemo"

Ralf Valdo EmersonCopyright © 2020 by FILIPTRAVEL. Sva prava su zadržana.