Rezervišite Vaš let
Više opcija


Uslovi korišćenja

OSNOVNI PODACI O FIRMI
• FILIP TRAVEL d.o.o. Beograd
• Beogradska 60, 11000 Beograd
• Tur-operator 79.12 
• MB: 06963838
• PIB: 100096093
• www.filiptravel.rs
• 0114159169
• avio@flyfilip.rs

USLOVI KORISĆENJA

Portal FlyFilip je internet portal za prodaju avio karata turističke agencije Filip Travel d.o.o. Beograd, Beogradska 60. Prilikom pravljenja rezervacija avio karata ugovor o putovanju sklapate sa avio kompanijom, dok je portal FlyFilip posrednik u prodaji avio karata. Uslovi agencije se odnose na posredničku delatnost. FlyFilip potvrdom završi rezervaciju i označavanjem kvadrata “slažem se sa odredbama i uslovima” slažete se sa sledećim uslovima: Aviokarta je dokument koji nije prenosiv na drugu osobu. Segmenti leta moraju biti iskorišćeni u redosledu navedenom na planu putovanja aviokarte. Kod svake karte važe posebna pravila avio prevoznika. Poštuju se uslovi tarife prevoznika koja je važila na dan kupovine aviokarte.

 

PRAVILA AGENCIJE

Na portalu FlyFilip možete izvršiti rezervaciju avio karata. U tom slučaju, izdata elektronska karta predstavlja ugovor koji putnik zaključuje sa pružaocem usluge odnosno avio kompanijom, a Filip Travel obavlja usluge posrednika. Molimo Vas da proverite detaljno sve Uslove prevoza avio kompanije pre nego što završite Vašu rezervaciju i izvršite uplatu.

 

OBAVEZE PUTNIKA

Pažljivo pregledajte plan putovanja pre nego što kliknete na “Završi rezervaciju”:
– proverite da li imate promenu aerodroma ili noćenje u svom planu putovanja,
– proverite da li je u cenu aviokarte uključen predati prtljag,
– proverite da li je u rezervaciji željeni aerodrom na konačnoj destinaciji (neki od većih gradova imaju više aerodroma) i da li je isti aerodrom na koji slećete i u povratku (na primer ponekad u Parizu slećete na CHARLES DE GAULLE a vraćate se sa ORLY-a),
-Obratite pažnju na prevozna sredstva; pojedine avio kompanije u toku putovanja kombinuju avion sa vozom ili autobusom,
- pažljivo upisujte ime i prezime prilikom rezervisanja; važno je da ne pomešate polja koja su za to određena – ime i prezime MORAJU da se slažu sa onim upisanim u putnoj dokumentaciji (pasošu). Umesto š, đ, č, ć i ž koristite s, d, c i z; za bilo kakve nedoumice kontaktirajte nas putem emaila avio@flyfilip.rs ili na telefon 00381 11 4159169. Ako ste se nedavno venčali usled promena prezimena u ličnim dokumentima može doći do problema oko samog puta jer se prezimena neće podudarati sa onima na karti; zato Vas molimo da kod ovakvih stvari nazovete naše agente i raspitate se o proceduri
– nakon prijema karte mailom putnik je u obavezi da proveri ispravnost podataka na karti: ime i prezime putnika, destinaciju na koju putuje, datume i vremena letova, vize, zdravstvena osiguranja, potvrde o izvršenoj vakcinaciji; uslov da je potrebna povratna karta i važeća putna dokumentacija i njihova ispravnost su odgovornost putnika i potrebno je da putnik kontaktira nadležne službe kako bi se blagovremeno informisao. Putnik je dužan da se pridržava deviznih i carinskih propisa Republike Srbije i drugih država u koje putuje. U slučaju kršenja deviznih, carinskih ili zdravstvenih propisa, sve troškove prekida putovanja snosi putnik.REZERVACIJA I NACIN ISPORUKE AVIO KARATA

Posredovanje portala www.FlyFilip.rs obuhvata rezervacije koje su rezervisane: 
– online direktno na sajtu, 
– slanjem zahteva putem emaila, 
– pozivajući naš Call centar. 
Ukoliko vršite rezervaciju avio karata online na www.FlyFilip.rs odlučujete se kako želite da platite svoje avio karte:
1. Samo rezervacija, plaćanje uplatom na račun (virmanski): nakon urađene rezervacije, dobićete potvrdu Vaše rezervacije na registrovani email, sa instrukcijama za uplatu i rokom za plaćanje. Nakon što nam je uplata sa Vaše strane vidljiva na računu, elektronska karta će Vam biti poslata na email.
2. Elektronska avio karta, plaćanje odmah kreditnim karticama: prvo ćete na registrovani email dobiti samo potvrdu rezervacije, a ne izdatu elektronsku kartu. Kada vaša kartica i rezervacija prođu sigurnosnu proveru, rezervacija će biti izdata i elektronska karta poslata na e-mail adresu koju ste ostavili prilikom rezervisanja letova.
3. Plaćanje preko računa firme: potrebno je popuniti podatke firme kako bismo Vam poslali predračun i rok za plaćanje. Nakon uplate, avio karta će Vam biti poslata na email kada nam Vaša uplata bude vidljiva na računu. Avio karte se kupuju istog dana ili maksimalno 24h od urađene rezervacije, ukoliko tarifa avio kompanije to dozvoljava. Cena je garantovana samo na dan pravljenja rezervacije. Ukoliko je rezervacija napravljena van radnog vremena našeg Call centra, a potrebno je izdati kartu istog dana ili 24h nakon rezervacije (npr. u nedelju) jedini način izdavanja takve avio karte je plaćanje kreditnom karticom. 
Važno: van radnog vremena korisničkog centra jedina mogućnost izdavanja avio karata je plaćanjem kreditnim karticama. Ukoliko putnik napravi duple rezervacije svojih rezervacija na više portala ili turističkih agencija ili aviokompanija, aviokompanije imaju pravo da sve napravljene rezervacije putnika otkažu. Molimo putnike da iz tih razloga prave samo po jednu rezervaciju avio karata. Validne su isključivo informacije koje su date pisanim putem. 
Retko se dešava da dođe do takozvanog pada servera ili zamrzavanja ekrana. Ukoliko dođe do toga, molimo Vas da nas konatktirate da proverimo da li ste uspešno završili rezervaciju.
Nakon što je rezervacija uspešno završena, na registrovani email dobićete potvrdu o izvršenju iste sa šifrom rezervacije. Ukoliko potvrdu o rezervaciji ne dobijete u roku od 1h molimo da nas kontaktirate putem emaila: avio@flyfilip.rs ili putem telefona +381 114159169. Ukoliko prilikom rezervacije unesete kreditnu karticu koja nije odobrena, dobićete putem emaila obaveštenje o tome i alternativnim načinima plaćanja. Ako iz tehničkih razloga nije moguće da se izda karta, bićete obavešteni o tome kako je moguće rezervisati drugu kartu ili zašto nije moguće izdati kartu. Ljubazno Vas molimo da nakon što završite rezervisanje na Vašem registrovanom emailu proverite deo “SPAM/Nepoželjna pošta”.

 

PLAĆANJE KREDITNIM KARTICAMA

Plaćanje je za većinu aviokompanija moguće kreditnom karticom (Visa, American, Maestro). Aviokompanija postavlja uslove kojom karticom je moguće plaćanje, a kojom nije. Molimo Vas da pre rezervisanja proverite da li je Vaša kartica kreditna ili debitna. Nakon što ste završili rezervaciju kreditnom karticom, ona neće biti automatski terećena. Provera uplate kreditnih kartica i izdavanje online avio karata vrši do 22h svakog dana. Nakon što agent proveri rezervaciju sledi izdavanje karte. Bitno je da proverite svoj email nakon što ste završili sa rezervisanjem preko sajta. U slučaju da na kreditnoj kartici nema dovoljno sredstava za naplatu avio karte, bićete obavešteni putem emaila. Kreditne kartice mogu biti odbijene iz različitih razloga. Proverite stanje na kartici kako bismo karte izdali na vreme i bez ikakvih nepotrebnih komplikacija. U slučaju većeg iznosa, mi ćemo iz bezbednosnih razloga zatražiti da nam faksom ili preko emaila pošaljete kopiju svog pasoša i kreditne kartice i popunite obrazac za odobravanje plaćanja kreditnom karticom.

 

DEBITNA KARTICA

Većina aviokompanija ne prihvata plaćanje debitnim karticama, osim pojedinih low cost kompanija kao što je Wizz Air, Ryanair, EasyJet. Ukoliko napravite rezervaciju sa debitnom karticom, a aviokompanija ne prihvata istu kao način plaćanja, poslaćemo Vam obaveštenje na email sa drugim mogućim načinima plaćanja.


CENA

Cene avio karata su prikazane sa svim taksama i agencijskom naknadom za izdavanje karte. Cena avio karte je garantovana samo na dan kada je rezervacija napravljena. Do momenta kupovine i izdavanja avio karata, može doći do promene kursa, aerodromskih taksi ili tarifi prevoza. Aviokompanija ima pravo da u svakom momentu promeni tarifu ili aerodromske takse, bez ikakvog prethodnog upozorenja. Filip Travel u tom slučaju ne snosi odgovornost.


IZJAVA O KONVERZIJI

Iznos za koji će se teretiti Vaš račun na osnovu korišćenja kreditne kartice dobija se konverzijom cene u evrima u dinarsku protivvrednost prema trenutnom kursu Narodne banke Srbije. Prilikom korišćenja Vaše kreditne kartice, isti iznos se pretvara u lokalnu valutu prema kursu Udruženja kreditnih kartica. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od prvobitne cene navedene na našoj veb lokaciji.

 

OTKAZIVANJE I PROMENA

U slučaju otkazivanja, promene ili delimičnog otkazivanja određene rezervacije, koju je korisnik izvršio putem sajta, provizija za posredovanje agencije neće biti vraćena.
U slučaju da putnik odluči da sam otkaže let, odnosno samostalno odustane od putovanja, bilo kakav povraćaj je moguć isključivo i samo ako to dozvoljavaju uslovi tarife koju sadrži kupljena karta. Putnik se pre same online kupovine avionske karte mora upoznati sa uslovima tarife. U slučaju više sile i nedobrovoljnog odustajanja od putovanja usled otkaza leta avio kompanije povraćaj novca se vrši po uslovima aviokompanije preko koje putnik leti. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju odlaganja, kašnjenja ili otkazivanja letova avio kompanija. Filip Travel ne snosi odgovornost i finansijsku nadoknadu ukoliko aviokompanija odluči da ne vrati novac putniku.

 

POVRAĆAJ SREDSTAVA

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Filip Travel, je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

 

VIZE, PUTNA DOKUMENTA, DEVIZNI I CARINSKI PROPISI

Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument (pasoš) i da se pridržava carinskih, zdravstvenih i drugih propisa zemalja u kojima boravi i obezbedi vizu za države ukoliko je ista potrebna. Putnik je u obavezi da prilikom prijave dostavi puno ime i prezime onako kako je navedeno u pasošu. Agencija nije ovlašćena da utvrđuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata, niti snosi odgovornost za neispravnost putnih i drugih dokumenata. Putnik je isključivo odgovoran za ispravnost svojih putnih dokumenata, njihovu važnost, i snosi posledice i eventualne troškove pogrešnog dostavljenog podatka. Neispravna putna dokumenta zbog kojih putnik ne može da nastavi putovanje ne mogu proizvesti nikakve štetne posledice za agenciju.
Pribavljanje i važnost viza i putnih dokumenata je Vaša obaveza. Pasoš mora da važi minimum 6 meseci od datuma povratka sa puta da biste mogli da otputujete. Putnicima koji poseduju biometrijski pasoš Republike Srbije nije potrebna ulazna viza za zemlje Evropske unije, ali je preporučljivo da se o uslovima za ulazak u ove zemlje informišu putem sajta www.europa.rs. Filip Travel ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti spreče izlazak putnika iz zemlje ili im onemoguće ulazak na teritoriju zemalja Evropske unije, zemalja u tranzitu ili u zemalje van EU, zbog neispravnih dokumenata, učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih ili carinskih propisa.

 

ELEKTRONSKA KARTA

Elektronska karta je neprenosiva. Ime i prezime putnika u izdatoj karti nije moguće zameniti. Putnik neće imati pravo na prevoz ukoliko ne pokaže lične isprave validne za putovanje i ukoliko na njegovo ime nije izdata važeća elektronska karta.

Karta koju putnik kupi važi samo za odredište navedeno na karti, od mesta polaska, preko mesta zaustavljanja, do konačnog odredišta. Cena avio karte koju je putnik platio zasniva se na određenim tarifama i odnosi se na prevoz koji je naveden kao ruta na avio karti. Avio karta neće biti vazeća ukoliko svi segmenti/kuponi avio karte ne budu upotrebljeni po redosledu po kojem su dati u aviokarti.


PRTLJAG

Aviokompanije imaju različita pravila u vezi sa maksimalnim i besplatnim težinama prtljaga. Putnik je dužan da se o njima blagovremeno informiše i da ih poštuje. Sve eventualne dodatne troškove u vezi sa prevozom prtljaga snosi sam putnik. U slučaju gubitka prtljaga, putnik je dužan da na aerodromu sletanja napravi zapisnik na šalteru „Lost and Found“, a u slučaju oštećenja prtljaga na šalteru aviokompanije. Sve troškove gubitka ili oštećenja prtljaga, putnik potražuje od avio kompanije.

 

SEDIŠTA

Na zahtev klijenta možemo izvršiti i rezervaciju sedišta u avionu. Filip Travel ne može garantovati da će putnik sedeti na izabranom mestu, aviokompanija zadržava pravo da promeni raspored mesta čak i nakon ukrcavanja na avion iz operativnih, medicinskih, sigurnosnih ili bezbednosnih razloga.

 

PRIJAVA NA LET PUTNIKA

Putnik je dužan da se raspita o rokovima za prijavljivanje i ukrcavanje na let, što zavisi od aerodroma do aerodroma. Ukoliko se putnik ne pojavi na vreme na prijavi i/ili na izlazu za ukrcavanje, avio kompanija zadržava pravo storniranja rezervacije i sve posledice snosi putnik.

 

POLITIKA REKLAMACIJA

U slučaju da je potrebno izvršiti promenu datuma putovanja ili otkazivanje putovanja, putnik se pismeno obraća ili dolazi lično u agenciju. Putnik je dužan da za promenu ili otkazivanje putovanja plati penale koje je definisala aviokompanija, kao i doplatu u slučaju da aviokompanija za nove datume putovanja zahteva višu tarifu. U slučaju otkaza putovanja, refundacija vrednosti avio karte zavisi od uslova tarife. Naknada za izdavanje aviokarte koju je putnik platio prilikom kupovine avio karte, ne podleže refundaciji. Kada je po uslovima aviokompanije aviokarta (tarifa) nerefundabilna, putnik nema pravo na povraćaj sredstava u slučaju otkaza putovanja

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA

U ime agencije se obavezujemo da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo nepohodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Filip Travelu odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

 

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.Copyright © 2020 by FILIPTRAVEL. Sva prava su zadržana.